Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

Opin braut

Á opinni braut er áhersla lögð á að byggja upp almennan sterkan þekkingargrunn með því að nemendur aðlaga námið að þörfum sínum og áhugasviðum. Nemendur öðlast innsýn í fræðilegar starfsaðferðir áhugasviðs síns með þjálfun í menningar- og náttúrulæsi í þverfaglegum áföngum. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og þar með býr nemandinn yfir þekkingu, leikni og hæfni til að takast á við nám á háskólastigi. Við samsetningu námsins tryggir nemandi sér að námið veiti honum réttan undirbúning undir það framhaldsnám sem hann hyggst leggja stund á.

Inntökuskilyrði

sjá hér 

Námstími

Námstími til stúdentsprófs er þrjú ár og þarf nemandi að ljúka 33-34 einingum á önn til að ljúka á þeim tíma.

Skipulag

Nám á opinni braut er alls 200 einingar sem skiptast í 100 einingar í kjarna og 100 einingar í opnu vali á 1. – 4. þrepi. Þar getur nemandinn valið úr öllu námsframboði skólans. Þær einingar geta verið af hvaða tagi sem er en við skipulagningu náms á opinni braut er nauðsynlegt að nemendurhttp://namskra.is/courses/57e3c50f62933a0306010eed hafi samráð við fagaðila innan skólans. Það er mikilvægt að nemendur skipuleggi nám sitt með aðgangsviðmið háskóla í huga eftir því sem við á

Prentvæn útgáfa - Nemendur fæddir 2000

Kjarni (K)Skst.1. þrep2. þrep3. þrepFein.
Íslenska ÍSLE   2BA05, 2BB05 3CA05, 3CB05 20
Enska ENSK   2BA05, 2BB05 3CA05 15
Stærðfræði STÆR   2XX05, 2XX05   10
Danska DANS   2BA05    5
Læsi LÆSI 1AA10     10
Íþróttir ÍÞR 1AA01, 1AA01, 1AA01, 1AA01     4
Þriðja mál

FRAN

SPÆN

ÞÝSK

1AA05, 1AB05, 1AC05

1AA05, 1AB05, 1AC05

1AA05, 1AB05, 1AC05

    15
Nýnemafræðsla NEMI 1AA01     1
Lokaverkefni LOVE     3LV05 5
Íslenska/enska/stærðfræði       3XX05 5
Einingar úr BK annarrar brautar      10   10
  Fjöldi eininga 30 45 25 100
Opið val (OV)

Opið val á 1.-4. Þrepi. Mikilvægt er að halda áfram að dýpka þekkingu sína og velja hér fleiri áfanga af kjörsviði brautarinnar

Áfangar á 1. þrepi

Áfangar á 2. þrepi

Áfangar á 3. þrepi

Áfangar á 4. þrepi

100
  Samtals einingar 200

 

Hafa þarf í huga við allt val að einingar á fyrsta þrepi geta verið 66 að hámarki, annars þreps einingar geta verið 100 að hámarki og það þurfa að vera að lágmarki 34 einingar á þriðja þrepi.

 

Lokamarkmið opinnar brautar

Að loknu námi á opinni braut skal nemandi hafa hæfni til að .....

  • afla sér upplýsinga, meta þær, vinna úr þeim og túlka þær
  • sýna frumkvæði og skapandi hugsun við lausnamiðað nám
  • efla eigin sjálfsmynd og nýta styrkleika sína
  • leita fullnægjandi raka fyrir skoðunum sínum og annarra
  • gera sér grein fyrir samfélagslegri ábyrgð sinni
  • taka þátt í lýðræðislegri samræðu og samstarfi
  • nálgast viðfangsefni sín og umhverfi á víðsýnan, umburðarlyndan og ábyrgan hátt
  • fjalla um og taka þátt í upplýstri umræðu um ýmis mál er tengjast samspili vísinda, tækni og samfélags
  • beita aðferðum þeirra greina sem hann sérhæfir sig í og velja viðeigandi rannsóknaraðferð hverju sinni
  • nýta sérþekkingu sína sem hann hefur öðlast á brautinni til frekara náms eða starfs

Uppfært fimmtudagur, 11 október 2018 14:31

Go to top