Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

Innritun

MK er framsækinn menntaskóli í hjarta Kópavogs. Þar stundar fjöldi nemenda nám á bóknáms- og matvælabrautum. Boðið er upp á bóklegt nám til stúdentsprófs á alþjóðabraut, félagsgreinabraut, opinni braut, raungreinabraut og viðskiptabraut. Fyrir nemendur sem þurfa að styrkja faglegan grunn fyrir frekara nám er boðið upp á framhaldsskólabraut. Þá er einnig boðið upp á starfsbraut fyrir nemendur með fötlun á einhverfurófi.

Í matvælanámi geta nemendur á aldrinum 16-18 ára innritast í grunndeild matvæla- og ferðagreina sem er grunnnámsbraut fyrir frekara nám í matvælagreinum. Einnig er boðið er upp á samningsbundið iðnnám í bakstri, framreiðslu, kjötiðn og matreiðslu.

 

Innritun fyrir haustið 2018

Innritun nýnema

Forinnritun fyrir 10. bekkinga fer fram 5. mars til 13. apríl og lokainnritun 7. maí til 8. júní.

Innritun á starfsbraut fyrir nemendur með fötlun á einhverfurófi er frá 1. til 28. febrúar.

Sótt er um skólavist í framhaldsskóla á vefnum  menntagatt.is.

Mælt er með að nemendur skili inn einkunnum samræmdra prófa í 10. bekk.

 

Innritun eldri nemenda (fæddir 2001 eða fyrr)

Innritun annarra en 10. bekkinga í bóklegt nám (alþjóðabraut, félagsgreinabraut, opna braut,  raungreinabraut og viðskiptabraut) og matvælanám (bakstur, framreiðsla, matreiðsla) er frá 6. apríl til 31. maí.

Sótt er um skólavist í framhaldsskóla á vefnum  menntagatt.is.

 

Inntökuskilyrði

Almenn skilyrði til innritunar á stúdentsbrautir eru að nemandi hafi fengið einkunninni A, B+ eða B í íslensku, ensku og stærðfræði við lok grunnskóla. Hafi nemandi undir því viðmiði (C+) getur hann innritast á stúdetnsbraut en tekur áfanga á fyrsta þrepi í viðkomandi greinum. Reikna má með að námstími til lokaprófs verði þá lengri en þrjú ár. 

Nemandi með einkunnina C og lægra innritast á framhaldsskólabraut. 

Inntökuskilyrði í grunndeild matvæla- og ferðagreina.

Nemendur skulu hafa lokið grunnskólaprófi eða ígildi þess. Til að hefja nám á 2. hæfniþrepi í kjarnagreinum, þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða lokið fyrsta þreps áfanga í þeim greinum. Hafi nemandi einkunn undir því viðmiði (C+) getur hann innritast í grunndeild matvæla- og ferðagreina en tekur áfanga á fyrsta þrepi í viðkomandi grein/um.  

Inntökuskilyrði í matvælanám

Nemendur skulu hafa lokið grunnskólaprófi eða ígildi þess. Til að hefja nám á brautinni þurfa nemendur að vera á námssamningi í viðkomandi iðngrein. Til að hefja nám á 2. hæfniþrepi í kjarnagreinum, þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða lokið fyrsta þreps áfanga í þeim greinum. Hafi nemandi einkunn undir því viðmiði getur hann innritast í iðnnám en tekur áfanga á fyrsta þrepi í viðkomandi grein/um.

 

Uppfært mánudagur, 14 janúar 2019 15:42

Go to top