BOL102 - Bókmenntir og listir

Í áfanganum er lagður grunnur að þekkingu á bókmenntum og listgreinum á Íslandi. Fjallað er um helstu skeið og stefnur í íslenskri bókmenntasögu. Sérstök áhersla er lögð á fornbókmenntir, s.s. Íslendingasögur og eddukvæði og það samfélag sem slíkar bókmenntir spruttu úr. Skoðuð eru tengsl bókmennta og samfélags í aldanna rás og staða þeirra í nútímasamfélagi. Kynntar eru helstu listgreinar, s.s. byggingarlist, myndlist, höggmyndalist, silfursmíði, útskurður, tónlist, leiklist, listdans og kvikmyndagerð. Lögð er áhersla á að sýna fram á tengsl listsköpunar á Íslandi við verkmenningu, siði og lífskjör þjóðarinnar. Jafnframt er fjallað um helstu söfn landsins og hvernig þau nýtast í ferðum um landið.

Markmið

Nemandi geti frætt um

 • innihald íslenskra fornbókmennta
 • munnlega geymd eddukvæða og dróttkvæða
 • íslenskt ritmál og fyrstu rit á íslensku
 • bókagerð og bókaútgáfu
 • Íslendingasögur, kenningar um tilurð og gildi þeirra fyrir Íslendinga
 • þýðingar og útgáfu Biblíunnar á íslensku
 • nútímabókmenntir
 • rímur og þátt þeirra í íslensku þjóðlífi
 • íslenskan heimilisiðnað
 • þróun helstu listgreina sem hér eru stundaðar, s.s. byggingarlist, myndlist, höggmyndalist, silfursmíði, útskurð, tónlist, leiklist, listdans og kvikmyndagerð
 • listahátíðir á Íslandi
 • kynningar á íslenskum listgreinum erlendis
 • tengsl verkmenningar og listsköpunar í tímans rás