DANA1FB00 - Danska 1 á framhaldsskólabraut

Þetta er grunnáfangi 1 í dönsku. Farið er í einfaldan orðaforða til að byrja með. Nemendur læra nýjan og einfaldan orðaforða. Nemendur læra eða rifja upp helstu málfræðireglur nafnorða, sagnorða og lýsingarorða. Færniþættirnir fjórir; hlustun, lestur, ritun og tal, eru þjálfaðir með því t.d. að lesa létta texta, hlusta á danskt efni á netinu, skrifa stutt ritunarverkefni og segja frá áhugamálum sínum. Efni áfangans er í samræmi við A1 í sjálfsmatsramma Evrópsku tungumálamöppunnar.

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins
 • grunnreglum í danskri málfræði
 • hvernig netorðabækur nýtast honum í námi

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja innihald talaðs mál um kunnugleg efni þegar talað er skýrt og áheyrilega
 • lesa einfalda texta á eigin áhugasviði eða texta um kunnugleg efni
 • segja frá efni sem hann hefur undirbúið, þekkir eða hefur áhuga á og notast við hjálpargögn
 • skrifa stuttan texta um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á
 • fara eftir grundvallarreglum sem gilda um ritað mál
 • nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • fylgjast með sjónvarpsþáttum ef efnið er áhugavert
 • tileinka sér aðalatriðin í stuttum tímarits- eða blaðagreinum
 • tjá sig munnlega um efni sem honum finnst áhugavert og hefur undirbúið sig fyrir
 • skrifa um hugðarefni sín og áhugamál