ENSB1FB00 - Enska 2 á framhaldsskólabraut

Í þessum áfanga eru undirstöðuatriði í ensku rifjuð upp til að nemandi geti tekist á við nám í faginu á framhaldsskólastigi. Unnið með markvissar málfræði- og orðaforðaæfingar. Áhersla er lögð á vandlegan lestur texta, bæði bókmenntatexta og texta almenns eðlis. Skilningur á töluðu máli er þjálfaður með hlustun á rauntexta. Nemendur eru þjálfaðir í að tjá sig með viðeigandi orðalagi um almenn efni á ensku. Ritun er þjálfuð með fjölbreyttum æfingum þar sem áhersla er lögð á að skrifa texta á skipulagðan hátt og skipta í efnisgreinar.

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • grunnreglum í enskri málfræði
 • grunnorðaforða (upp í 2000 orð miðað við Word Frequency Lists)
 • almennum rauntextum og einföldum bókmenntatextum
 • almennum rauntexta í útvarpi og sjónvarpi

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • beita grunnreglum enskrar málfræði í tali og ritun.
 • skrifa samfelldan texta og skipta eigin texta í viðeigandi málsgreinar
 • tjá sig um almenn málefni með viðeigandi orðalagi, munnlega og skriflega
 • lesa almenna rauntexta og einfalda bókmenntatexta
 • byggja upp og bæta við sinn orðaforða með mismunandi aðferðum

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • vinna á fjölbreyttan hátt með almenna rauntexta og einfalda bókmenntatexta
 • nýta grunnorðaforða í tal- og ritmáli
 • taka þátt í almennri umræðu á ensku
 • geta sjálfstætt aukið orðaforða sinn