ALÞV2BA05 - Alþjóðaviðskipti

Áfanginn miðar að því að auka skilning nemandans á mikilvægi alþjóðasamskipta á tímum hnattvæðingar. Fjölbreytileiki alþjóðaviðskipta er kynntur og áhersla lögð á að skoða hvernig menning ólíkra þjóða hefur mótað viðskiptastefnu þeirra. Helstu viðskiptalönd Íslendinga kynnt og aukið vægi Asíu markaðar metið í alþjóðaviðskiptum. Starfsemi alþjóðastofnana sem grundvallast á milliríkjasamningum er skoðuð svo og utanríkisstefna Íslendinga og þátttaka í fjölþjóðastarfi.

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Bera kennsl á helstu viðskiptalönd Íslendinga
 • Bera kennsl á helstu iðnríki heimsins
 • Bera kennsl á helstu fjölþjóðastofnanir heimsins
 • Bera kennsl á helstu áhrif hnattvæðingar
 • Greina margbreytilegar aðstæður ólíkra ríkja
 • Flokka mikilvægi viðskiptasamninga eftir landfræðilegri legu ríkja

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Taka þátt í og skipuleggja krefjandi verkefni
 • Greina undirstöðuatriði alþjóðasamskipta
 • Tjá sig um viðskiptastefnu Íslendinga
 • Tjá sig um utanríkisstefnu Íslendinga
 • Tjá sig um menningarmun þjóða

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Gagnrýna alþjóðastofnanir
 • Gagnrýna viðskiptastefnu þjóðar
 • Rökstyðja mikilvægi alþjóða samvinnu
 • Greina tækifæri með viðskiptasamningum
 • Skipuleggja alþjóðasamskipti með netmiðlum
 • Bera saman menningarstefnur þjóða