Skipulag

Markmiðið með ferðafræðináminu er að undirbúa nemendur undir alhliða störf í ferðaþjónustu og/eða til frekara náms. Námið tekur eitt ár sem skiptist í 57 eininga bóklegt nám og 20 eininga starfsþjálfun í ferðaþjónustufyrirtæki. Hægt er að skipta náminu á tvö ár.

Kennt er mánudaga til fimmtudaga frá klukkan 16:30 til 22:00.  Vettvangsferðir og vettvangsheimsóknir eru farnar og geta verið utan hefðbundins skólatíma.

Starfsþjálfun

Til að ljúka námi er skylt að fara á þriggja mánaða starfssamning hjá fyrirtæki í ferðaþjónustu. Starfsþjálfun getur farið fram samhliða námi eða að bóklega náminu loknu. Starfsreynslu hjá ferðaþjónustufyrirtæki má meta til eininga í starfsþjálfun.

Nemendur eiga þess einnig kost að taka hluta starfsnámsins erlendis. Sækja þarf um slíkt sérstaklega. Yfirleitt er starfsnám erlendis fjármagnað með styrkjum frá Erasmus+ menntaáætlun Evrópusambandsins.

Námsmat

Námsmat er fjölbreytt og endurspeglar áherslur í náminu. Námsmatið er samsett af verkefnum og prófum. Próf geta verið skrifleg á prófatíma, munnleg eða hlutapróf inni á önninni.

Síðast uppfært 02. maí 2019