Afreksíþróttasvið - félags- og hugvísindi

Á félags- og hugvísindabraut er áhersla lögð á að byggja upp sterkan þekkingargrunn á sviði félags- og hugvísinda þar sem nemendur öðlast innsýn í fræðilegar starfsaðferðir.

Með bundnu vali geta nemendur aðlagað námið að þörfum sínum og áhugasviðum. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og þar með býr nemandinn yfir þekkingu, leikni og hæfni til að takast á við nám á háskólastigi. Brautin er góður undirbúningur fyrir frekara nám í mannvísindum, félags- og hugvísindum s.s. félagsfræði, lögfræði, sálfræði, sögu, stjórnmálafræði,  fjölmiðlafræði, mannfræði, félagsráðgjöf og uppeldisfræði.  Með afreksíþróttasviði er nemanda sem stundar keppnisíþróttir gert kleift að stunda þær samhlíða námi.

Námstími

Námstími til stúdentsprófs er þrjú ár og þarf nemandi að ljúka 33-34 einingum á önn til að ljúka á þeim tíma.

Brautin skiptist í kjarni 203 einingu (þar af 40 einingar bundið val)

163 einingar

Nemandi velur 20 einingar eða fjóra áfanga*

Nemandi velur 20 einingar eða fjóra áfanga*

 *Nemendur velja áfanga í bundið val, miðað við aðgangsviðmið háskóla

Hafa þarf í huga við allt val að einingar á fyrsta þrepi geta verið 66 að hámarki, annars þreps einingar geta verið 100 að hámarki og það þurfa að vera að lágmarki 34 einingar á þriðja þrepi.

Lágmarkseiningafjöldi til stúdentsprófs er 203 einingar, en nemandi má útskrifast með fleiri einingar.

Danska, enska, íslenska, stærðfræði á fyrsta þrepi teljast ekki með til stúdentsprófs þ.e. í 203 eininga pakkanum.

Lokamarkmið félags- og hugvísindabrautar

Að loknu námi á félags- og hugvísindabraut skal nemandi hafa hæfni til að 

 • afla sér upplýsinga, meta þær, vinna úr þeim og túlka þær
 • sýna frumkvæði og skapandi hugsun við lausnamiðað nám
 • efla eigin sjálfsmynd og nýta styrkleika sína
 • leita fullnægjandi raka fyrir skoðunum sínum og annarra
 • gera sér grein fyrir samfélagslegri ábyrgð sinni
 • taka þátt í lýðræðislegri samræðu og samstarfi
 • nálgast viðfangsefni sín og umhverfi á víðsýnan, umburðarlyndan og ábyrgan hátt
 • fjalla um og taka þátt í upplýstri umræðu um ýmis mál er tengjast samspili vísinda, tækni og samfélags
 • nýta sér góða almenna þekkingu á sviði félags- og hugvísinda
 • beita aðferðum þeirra greina sem hann sérhæfir sig í og velja viðeigandi rannsóknaraðferð hverju sinni
 • takast á við frekara nám, einkum í mannvísindum, félags- og hugvísindum s.s. félagsfræði, sálfræði, sögu, stjórnmálafræði , fjölmiðlafræði, lögfræði, mannfræði, félagsráðgjöf og uppeldisfræði.
Síðast uppfært 30. september 2021