Afreksíþróttasvið - raungreinabraut

Á raungreinabraut er áhersla lögð á að byggja upp sterkan þekkingargrunn á sviði náttúru-, raunvísindagreina og stærðfræði þar sem nemendur öðlast innsýn í fræðilegar starfsaðferðir.

Með bundnu vali geta nemendur aðlagað námið að þörfum sínum og áhugasviðum. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og þar með býr nemandinn yfir þekkingu, leikni og hæfni til að takast á við nám á háskólastigi. Brautin er góður undirbúningur fyrir frekara nám í heilbrigðisvísindum, náttúru- og raunvísindum, umhverfisvísindum, stærðfræði og tæknigreinum. Með afreksíþróttasviði er nemanda sem stundar keppnisíþróttir gert kleift að stunda þær samhlíða námi.

Námstími

Námstími til stúdentsprófs er þrjú ár og þarf nemandi að ljúka 33-34 einingum á önn til að ljúka á þeim tíma.

Brautin skiptist í kjarna 178 einingar (þar af 30 einingar í afreksíþróttir) og 25 einingar bundið val, samtals 203 einingar

178 einingar - kjarni 

 • Afreksíþróttir (30)  AFRE  1AAO5, 1AB05, 2BA05, 2BB05, 3CA05, 3CB05
 • Danska  (5)  DANS  2BA05 
 • Enska  (15)  ENSK  2BA052BB05,  3CA05
 • Íslenska  (20) ÍSLE  2BA052BB053CA053CB05
 • Stærðfræði  (25)  STÆR   2BB05 (Tölfræði, talninga- og líkindafræði), 2BC052BD053CB053CC05
 • Þriðja mál  (15)
 • Fjármálalæsi (5) FJÁR 2BA05 áfangi tekinn á 5.-6. önn
 • Kynjafræði (5) KYNJ 2BA05 áfangi tekinn á 3.-4. önn
 • Nemi/lífsleikni  (5)  VERA 1AA01, 1AB01, 1AC01, 1AD01, 2BA01 (2BA er tekinn á lokaönn)
 • Lokaverkefni  (3)  LOVE  3CA03 áfangi tekinn á lokaönn
 • Umhverfisfræði (5) UMHV 2BA05 áfangi tekinn á 1.-2. önn
 • Félagsgreinar (5) FÉLA2BA05/FJÖL2BA05/SAGA2BA05/SAGA2BB05/SÁLF2BA05 nemandi velur einn áfanga
 • Eðlisfræði  (10)  EÐLI  2BA052BB05
 • Efnafræði  (10) EFNA  2BA052BB05
 • Líffræði  (10)  LÍFF  2BA052BB05
 • Jarðfræði  (10)  JARР 2BA053CA05

25 einingar - bundið val

Nemandi velur 10 einingar eða tvo áfanga*

 • Enska ENSK 3CB05
 • Stærðfræði STÆR 3CA05 (Ályktunartölfræði og líkindareikningur), 3CD053CE05

Nemandi velur 15 einingar eða þrjá áfanga*

 *Nemendur velja áfanga í bundið val, miðað við aðgangsviðmið háskóla

Hafa þarf í huga við allt val að einingar á fyrsta þrepi geta verið 66 að hámarki, annars þreps einingar geta verið 100 að hámarki og það þurfa að vera að lágmarki 34 einingar á þriðja þrepi.

Lágmarkseiningafjöldi til stúdentsprófs er 203 einingar, en nemandi má útskrifast með fleiri einingar.

Danska, enska, íslenska, stærðfræði á fyrsta þrepi teljast ekki með til stúdentsprófs þ.e. í 203 eininga pakkanum.

Lokamarkmið raungreinabrautar:

Að loknu námi á raungreinabraut skal nemandi hafa hæfni til að 

 • afla sér upplýsinga, meta þær, vinna úr þeim og túlka þær
 • sýna frumkvæði og skapandi hugsun við lausnamiðað nám
 • efla eigin sjálfsmynd og nýta styrkleika sína
 • leita fullnægjandi raka fyrir skoðunum sínum og annarra
 • gera sér grein fyrir samfélagslegri ábyrgð sinni
 • taka þátt í lýðræðislegri samræðu og samstarfi
 • nálgast viðfangsefni sín og umhverfi á víðsýnan, umburðarlyndan og ábyrgan hátt
 • fjalla um og taka þátt í upplýstri umræðu um ýmis mál er tengjast samspili vísinda, tækni og samfélags
 • nýta sér góða almenna þekkingu á sviði náttúru- og raunvísinda og stærðfræði
 • beita aðferðum þeirra greina sem hann sérhæfir sig í og velja viðeigandi rannsóknaraðferð hverju sinni
 • takast á við frekara nám, einkum í heilbrigðisvísindum, náttúru- og raunvísindum, umhverfisvísindum, stærðfræði og tæknigreinum
Síðast uppfært 03. október 2022