Grunndeild matvæla og ferðagreina

Lýsing

Grunnnám matvæla- og ferðagreina er námsbraut með námslokum á fyrsta þrepi. Námið er ætlað nemendum sem stefna að frekara námi í matvæla og ferðagreinum. Námið felur í sér almenna menntun þar sem lögð er áhersla á alhliða þroska nemanda og lýðræðislega virkni. Námið er undirbúningur fyrir iðnnám í bakstri, framreiðslu, kjötiðn og matreiðslu og en einnig er það undirbúningur fyrir frekara nám í matartækni og/eða í ferðaþjónustu. Námið er tveggja anna nám 63 einingar, sem skiptist í bóklegar og verklegar faggreinar sem og kjarnagreinar í íslensku, ensku og stærðfræði. Áfangar í ensku, stærðfræði og íslensku eru á öðru þrepi. Í framhaldi af brautinni geta nemendur farið í frekara nám að eigin vali. Áfanga af brautinni er hægt að meta inn á aðrar námsbrautir.
Nemendur fá bæði starfskynningu í ferða- og matvælagreinum á vinnustöðum og fara í vinnustaðanám að eigin vali.
Námið veitir tveggja mánaða styttingu á verknámi í iðngrein þeirri sem nemandi velur sér.

Skipulag

Námið er bæði bóklegt og verklegt alls 63 einingar. Mestur hluti þess fer fram í skóla en þó fara nemendur í 48 kennslustundir í starfskynningu/starfsþjálfun á vinnustað. Þar öðlast nemendur þekkingu og leikni til að takast á við mismunandi störf sem tengjast ferða- og matvælagreinum.

Almennir bóklegir áfangar í skóla eru íslenska, enska og stærðfræði og eru þeir á öðru þrepi. Hafi nemandi ekki náð lágmarksárangri úr grunnskóla tekur hann áfanga af fyrsta þrepi eftir því sem við á. 
Nemendur sem ljúka þeim áföngum sem eru á brautinni fá metnar sex vikur úr vinnustaðaþætti námsins sem starfsþjálfun á þeirri námsbraut sem þeir velja í framhaldi af grunnámsbrautinni. 

Starfsnám

Lengd starfskynningar er 18-24 klst. á hvorri önn. Hún fer fram í fyrirtækjum sem hafa fjölbreytta faglega færni tengda þeim störfum sem um ræðir. Hér er átt við fyrirtæki í ferðaþjónustu s.s. ferðaskrifstofur, hótel, kjötvinnslur, gróðurhús, fiskvinnslu, bakarí, veitingastaði o.fl. Það er á ábyrgð hvers skóla að skipuleggja starfskynningar nemenda þannig að þeir fái tækifæri til að kynnast ólíkum störfum í ferða- og matvælagreinum. Í þeim fyrirtækjum sem í hlut eiga, er gerð krafa um að iðnmeistari eða sveinn í iðngrein annist starfskynninguna. 

Áfangar á brautinni

Heiti fags, (einingar) skammstöfun fags og skammstöfun áfanga með tengli í áfangalýsingu 

 • Enska  (5)  ENSK  1AU05
 • Innra eftirlit og matvælaöryggi  (5)  IEMÖ  1GÆ02
 • Íslenska  (5)  ÍSLE  1AL05
 • Íþróttir  (2)  ÍÞRÓ  1AA011AA01
 • Nám og tölvur  (3)  NÁTÖ  1UT03
 • Næringarfræði, grunnur  (5)  NÆRG  2FV05
 • Stærðfræði  (5)  STÆR  1GM05
 • Verkleg og bókleg færniþjálfun í matvælagreinum  (24)  VBFM  1VA12, 1VB12
 • Verkleg þjálfun á vinnustað  (2)  VÞVM  1MG02
 • Öryggismál og skyndihjáp  (2)  ÖRSK  1ÖR02
 • Örverufræði (2)  ÖRVR  2HR02
 • Þjónustusamskipti  (6)  ÞJSK  1ÞA03, 1ÞB03

Lokamarkmið

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að

 • vera virkur þegn í lýðræðisþjóðfélagi og bera virðingu fyrir ólíkri menningu
 • gera sér grein fyrir mikilvægi þess að bera ábyrgð á eigin líkama og heilsu
 • afla sér frekara náms í greinunum
 • fjalla um mismunandi störf í matvæla- og ferðaþjónustu
 • vinna mismunandi störf í matvæla- og ferðaþjónustugreinum undir handleiðslu iðnmeistara og/eða tilsjónarmanns
 • gera sér grein fyrir mikilvægi þess að fylgja viðurkenndum starfsaðferðum sem notaðar eru við störf í ferða- og matvælaiðnaði
 • tengja mikilvægi eigin hreinlætis við kröfur um hreinlæti sem gerðar eru í öllum störfum (HACCP) í matvælagreinum
 • eiga samskipti við fólk byggð á skilningi og virðingu
 • bera ábyrgð á eigin framkomu, hafa skýra sýn á þjónustuhlutverkið og geta tekið afstöðu til álitamála sem kunna að koma upp
 • meta öryggi og aðbúnað á vinnustað og geta brugðist rétt við grunnþáttum skyndihjálpar 
Síðast uppfært 02. maí 2019