Viðbótarnám til stúdentsprófs

Brautin er ætluð nemendum í starfsnámi með námslok á 3. hæfniþrepi. Markmið með námsleiðinni er að uppfylla þær lágmarkskröfur sem aðalnámskrá framhaldsskóla setur til stúdentsprófs. Sérhæfing nemandans er fólgin í starfsnámi hans. Náminu er stillt upp sem 55 eininga námi en  mikilvægt er að nemendur skipuleggi nám sitt til að mæta aðgansviðmiðum þeirrar námsleiðar sem þeir stefna á í háskóla.

Heiti fags (einingar) skammstöfun fags og skammstöfun áfanga með tengli í áfangalýsingu

Nemendur velja sér einn fimm eininga áfanga í raungreinum eða samfélagsgreinum.

Inntökuskilyrði

Brautin er ætluð nemendum í starfsnámi með námslok á 3. hæfniþrepi. Nemandi þarf að hafa gott vald á íslensku bæði töluðu- og rituðu máli. Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í ensku, erlendu tungumáli, íslensku og stærðfræði þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða að hafa lokið fyrsta þreps áföngum í þessum greinum.

Skipulag

Brautin samanstendur af þeim áföngum sem nemendur af iðnnámsbrautum þurfa að lágmarki að taka til að ljúka stúdentsprófi að loknu iðnnámi. Nemandi getur tekið áfangana jafnt og þétt gegnum námið eða bætt þeim við þegar iðnnámi lýkur hyggi hann á áframhaldandi nám.

 

Síðast uppfært 02. mars 2022