Þjónusta v/ námsráðgjafar

Rétt vinnubrögð í námi skipta máli og stuðla að árangri.

Námsráðgjafi aðstoðar nemendur með:

 • leiðsögn og fræðslu um skipulagningu og áætlanagerð.
 • leiðsögn og fræðslu um námstækni s.s. námsaðferðir, lestraraðferðir og prófundirbúning.
 • leiðsögn og fræðslu um lífsstíl og venjur sem stuðlað geta að aukinni einbeitingu, úthaldi og auknu tilfinningalegu jafnvægi.

Persónulegur vandi getur haft áhrif á námsframvindu og árangur í námi.

Námsráðgjafar greina vanda og vísa á aðra sérfræðinga ef þurfa þykir. Námsráðgjafar veita nemendum:

 • ráðgjöf og stuðning vegna tímabundinna erfiðleika og eða áfalla.
 • ráðgjöf og stuðning vegna erfiðleika í einkalífi.
 • ráðgjöf og leiðsögn um streitu og kvíða.

Margir nemendur af landsbyggðinni og skiptinemar stunda nám við skólann.

Þeir eru margir komnir langt að. Það er erfitt að hefja nám í nýjum skóla langt í burtu frá fjölskyldu og vinum. Námsráðgjafar aðstoða þessa nemendur með:

 • fræðslu um það sem vinna þarf að til að auka líkur á að vel takist til þegar nám fer fram fjarri heimahögum.
 • leiðbeiningum um nám á eigin spýtur.
 • að kynnasta skólalífinu.

Náms og starfsval er flókið.

Námsframboð verður sífellt meira og möguleikar á samsetningu náms fleiri. Sjálfsþekking er þá lykilatriði. Námsráðgjafar veita aðstoð við náms-og starfsval með:

 • fræðslu og samtali um nám og störf.
 • greiningu styrkleika og veikleika með tilliti til náms og starfa.
 • áhugagreiningu og leit að námi og starfi.

Námsráðgjafar veita upplýsingar um námsframboð og fylgjast með breytingum sem verða á þessu sviði.

Þeir veita nemendum:

 • upplýsingar og ráðgjöf um nám, námskeið og starfsmenntun.
 • upplýsingar og starfsfræðslu með kynningum úr atvinnulífinu.
 • upplýsingar með námskynningum innan skóla og þátttöku og undirbúningi nemenda fyrir stærri sameiginlegar námskynningar í menntakerfinu.
 • aðstoð við gagna og upplýsingaöflun.

Heimili og skóli þurfa að vinna saman að velferð nemenda.

Það gera námsráðgjafar með því að:

 • stuðla að bættu samstarfi heimila og skóla.
 • kynningum á skólastarfinu fyrir foreldra og forráðamenn.
 • stuðningsviðtölum og leiðsögn við foreldra.

Námsráðgjafar sinna nemendum með sérþarfir s.s. vegna veikinda eða námsvanda.

Þetta gera þeir með ráðgjöf, hagsmunagæslu og upplýsingagjöf vegna sérhæfðra réttindamála með:

 • stuðningi við einstaklinga með sérþarfir.
 • með því að skrá upplýsingar í INNU svo þær komist til kennara.
 • mati og greiningu á úrræðum fyrir einstaklinga með sérþarfir.
 • samstarfi við yfirvöld, sérfræðinga og þjónustuaðila um málefni einstaklinga með sérþarfir en þó alltaf í samráði við nemendurna sjálfa og foreldra þeirra.

Nemendur með greindan námsvanda fá lengdan próftíma. Aðgang að hljóðgerfli, þjónustu Blindrabókasafns og séraðstoð ef við á eftir því sem við verður komið.

Síðast uppfært 06. febrúar 2019