Innritun

 MK er framsækinn menntaskóli í hjarta Kópavogs. Þar stundar fjöldi nemenda nám á bóknáms- og verknámsbrautum matvælagreina. Boðið er upp á bóklegt nám til stúdentsprófs á félagsgreinabraut, opinni braut, raungreinabraut og viðskiptabraut. Fyrir nemendur sem þurfa að styrkja faglegan grunn fyrir frekara nám er boðið upp á framhaldsskólabraut. Þá er einnig boðið upp á starfsbraut fyrir nemendur með fötlun á einhverfurófi.

Afrekssvið Menntaskólans í Kópavogi býður upp á kröfuhart nám með sveigjanleika fyrir metnaðarfullt íþróttafólk. Afrekssviðið er unnið í nánu samstarfi við Breiðablik, Gerplu, Handknattleiksfélagi Kópavogs og Golfklúbb Kópavogs og Garðabæjar. Afreksviðið er opið íþróttafólki úr öllum íþróttafélögum og er sniðið að því sem er talið henta hverjum einstaklingi. Nemendur á afrekssviði skrá sig á bóknámsbraut á afrekssvið.

Í matvælanámi geta nemendur á aldrinum 16-18 ára innritast í grunndeild matvæla- og ferðagreina sem er grunnnámsbraut fyrir frekara nám í matvælagreinum. Einnig er boðið er upp á samningsbundið iðnnám í bakstri, framreiðslu, kjötiðn og matreiðslu. Nemendur sem leggja stund á matvælanámið geta eftir ákveðnu fyrirkomulagi lokið viðbótarnámi til stúdentsprófs. Nemendur ljúka þessu námi samhliða eða eftir að iðnnámi þeirra lýkur.

Innritun fyrir haustönn 2023


Upplýsingar um innritun koma hér þegar Menntamálastofnun hefur gefið þær út.

 

Síðast uppfært 31. ágúst 2022