Afrekssvið

Afrekssvið Menntaskólans í Kópavogi býður upp á kröfuhart nám með sveigjanleika fyrir metnaðarfullt íþróttafólk. Afrekssviðið var stofnað þann 11. apríl 2019 af Menntaskólanum í Kópavogi, Breiðablik, Gerplu og Handknattleiksfélagi Kópavogs og er unnið í nánu samstarfi við þessi félög ásamt Golfklúbbi Kópavogs og Garðabæjar. Afreksviðið er opið íþróttafólki úr öllum íþróttafélögum og er sniðið að því sem er talið henta hverjum einstaklingi.

Nemendur á afrekssviði skrá sig á bóknámsbraut á afrekssviði. Nám þeirra inniheldur kjarnafög úr náttúrufræði, félagsfræði eða viðskiptafræðibrautum ásamt því að stór hluti valáfanga fer undir áfanga á afrekssviði. Nemendur á framhaldsskólabraut og opinni braut geta einnig skráð sig á afrekssvið.

Fagstjóri: Daði Rafnsson

Netfang: dadi.rafnsson@mk.is

Hér má sjá nemendur sem hafa lokið afrekssviði 

Tvöfaldur ávinningur - Dual career nám fyrir íþróttafólk  

Afrekssvið Menntaskólans í Kópavogi horfir til kenninga og leiðbeininga í “dual career” fræðum við uppbyggingu sviðsins. Segja má að íþróttafólk fái tvöfaldan ávinning af því að stunda nám sem tekur tillit til íþróttaiðkunnar þeirra. Það getur stefnt hátt í íþróttinni og um leið og það stundar nám sem gefur því aukin tækifæri og gerir það að heilsteyptari manneskjum.

Við gerum okkur grein fyrir því að ferill hvers íþróttamanns eða konu er einstakur og að það er okkar að gefa öllum þeim sem sýna metnað tækifæri á að þroskast og þróast. Á sviðinu eru nemendur sem eru nú þegar afreksfólk í sínu fagi og aðrir sem eiga enn eftir að ná markmiðum sínum. Það sem mestu máli skiptir er að tileinka sér siði og venjur sem einkennir afreksíþróttafólk. 

Eitt helsta markmið afrekssviðsins er að gera nemendur sviðsins bæra um að afla sér upplýsinga um og taka ábyrgð á þáttum sem gera þau að öflugra íþróttafólki. Við vinnum mikið með 5C hugmyndafræði Chris Harwood sem snýr að skuldbindingu, samskiptum, einbeitingu, sjálfsstjórn og sjálfstrausti.

Afrekssviðið er aðili að European Dual Career Network og hefur leiðbeiningar Evrópusambandsins um dual career nám að leiðarljósi við uppbyggingu sviðsins. 

Inntökuskilyrði 

  • Nemendur verða að hafa lokið grunnskólaprófi
  • Nemendur eru virkir iðkendur í íþróttafélagi og stundi íþróttina af metnaði
  • Meðmæli frá íþróttafélagi viðkomandi
  • Samþykki um vímuefnalausan lífsstíl

Nemendur á afrekssviði greiða hefðbundin skólagjöld og að auki 42.000 á önn. Aukagreiðslan er vegna íþróttafatnaðar, kostnaðar við viðbótarþjónustu og ferða sem nemendur fara í.  

Helstu kostir afrekssviðsins

Öflugt utanumhald frá fagstjóra, kennurum, áfangastjóra, námsráðgjöfum, forvarnarfulltrúa og þjálfurum sem aðstoða nemendur við að sníða námið að eigin þörfum og veita úrræði ef eitthvað kemur upp á. Nemendur á afrekssviði hafa til að mynda tvo umsjónarkennara sem þeir geta leitað til 

Leyfi frá skóla er ávallt veitt óski þjálfari eða félag viðkomandi eftir því svo fremi sem nemandi sýni viðunandi námsframvindu 

Fjórar kennslustundir í viku í verklegu og bóklegu námi tengdum íþróttum á afrekssviði

Viðburðir, fyrirlestrar frá sérfræðingum, verkefni sem tengjast íþróttaiðkun

Jafningjastuðningur frá öðrum nemendum á afrekssviði

Námstími

Námstími til stúdentsprófs er þrjú ár og þarf nemandi að ljúka 33-34 einingum á önn til að ljúka á þeim tíma. Nemendur á afrekssviði fá 5 einingar á önn í sex annir fyrir þáttöku á sviðinu.

 

Síðast uppfært 24. júní 2020