DÝR101 - Dýralíf

Í áfanganum er fjallað um dýralíf á Íslandi og einkenni þess. Farið er í flokka dýraríkisins, ástæður tegundafæðar, uppruna og skyldleika dýra. Komið er inn á hryggleysingja og hryggdýr í sjó, vötnum og á landi með sérstakri áherslu á fugla, hvali og nytjafiska á Íslandi. Rakin er saga íslensku húsdýranna, uppruni þeirra, nytjar og áhrif þeirra á sögu og afkomu landsmanna. Lögð er áhersla á sérstöðu íslenska hundsins og hestsins. Nemendur eru þjálfaðir í notkun handbóka og efnisöflunar af veraldarvefnum. Fuglar eru skoðaðir á vettvangi og í vettvangsferðum er lögð áhersla á að nemendur kynnist íslensku dýralífi.

Markmið

Nemandi kunni skil á

  • uppruna íslensku húsdýranna, einkennum þeirra, þróun og notagildi
  • villtum landspendýrum hér á landi
  • sjávarspendýrum hér við land
  • skordýrum og skeldýrum hér á landi
  • einkennum fuglafánunnar og algengustu fuglategundum sem hér verpa
  • samhenginu í fæðuvali dýra, lifnaðarháttum þeirra og gerð vistkerfa á Íslandi