Viðskipta- og hagfræðibraut - Nemendur fæddir 2004 og fyrr

Á viðskiptabraut er áhersla lögð á að byggja upp sterkan þekkingargrunn á sviði viðskipta- og hagfræðigreina. Nemendur öðlast innsýn í fræðilegar starfsaðferðir sviðsins með þjálfun í menningar- og náttúrulæsi í þverfaglegum áföngum. Með frjálsu vali geta nemendur aðlagað námið að þörfum sínum og áhugasviðum. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og þar með býr nemandinn yfir þekkingu, leikni og hæfni til að takast á við nám á háskólastigi. Brautin er góður undirbúningur fyrir frekara nám s.s. í viðskiptagreinum, hagfræði og lögfræði. Þá veitir námið góða innsýn í íslenskt viðskiptaumhverfi.

Inntökuskilyrði

sjá hér

Námstími

Námstími til stúdentsprófs er þrjú ár og þarf nemandi að ljúka 33-34 einingum á önn til að ljúka á þeim tíma. Athugið að frá og með vorönn 2022 verða áfangar á fyrsta þrepi í kjarnagreinum (dönsku, ensku, íslensku og stærðfræði) ekki metnir til eininga.

Skipulag

Nám á viðskiptabraut er alls 200 einingar sem skiptast í 100 einingar í kjarna, 50 einingar þar sem nemandi sérhæfir sig í viðskipta- og hagfræðigreinum, 5-20 einingar að auki í stærðfræði og 30-45 einingar í opnu vali á 1. – 4. þrepi þar sem nemendur eru hvattir til að dýpka enn frekar þekkingu sína. Það er mikilvægt að nemendur skipuleggi nám sitt með aðgangsviðmið háskóla í huga eftir því sem við á.

100 einingar - Kjarni 

Heiti fags, (einingar) skammstöfun fags og skammstöfun áfanga með tengli í áfangalýsingu

55-70 einingar - Brautarkjarni

 • Stærðfræði (5)STÆR 3CBO5
 • Stærðfræði 0-15 einingar allt eftir því á hvaða framhaldsnám er stefnt: STÆR  (15)  3CA05 (Ályktungartölfræði og líkindareikningur), 3CC053CD05
 • Alþjóðaviðskipti  (5)  ALÞV  2BA05
 • Bókfærsla  (15)  BÓKF  1AA052BA05,  3CA05
 • Fjármálafræði  (5)  FJÁF  3CA05
 • Frumkvöðlafræði  (5)  FRUM  3CA05
 • Markaðsfræði  (5)  MARK  2BA05
 • Rekstrarhagfræði  (5)  REKS  2BA05
 • Viðskiptalögfræði  (5)  VLÖG  2BA05
 • Þjóðhagfræði  (5)  ÞJÓР 2BA05 

30-45 einingar - Opið val 

Opið val á 1.-4. þrepi. Mikilvægt er að halda áfram að dýpka þekkingu sína og velja hér fleiri áfanga af sérsviði brautarinnar eins og t.d. MARR3CA05, REKS3CA05STJÓ2BA05TÖBÓ2BA05ÞJÓÐ3CA05 eða annað val sem skólinn samþykkir sem brautarval. Einnig má velja fleiri áfanga í dönsku, ensku, íslensku, stærðfærði, þriðja máli og íþróttum.

Hafa þarf í huga við allt val að einingar á fyrsta þrepi geta verið 66 að hámarki, annars þreps einingar geta verið 100 að hámarki og það þurfa að vera að lágmarki 34 einingar á þriðja þrepi.

Lokamarkmið viðskiptabrautar

Að loknu námi á viðskiptabraut skal nemandi hafa hæfni til að

 • afla sér upplýsinga, meta þær, vinna úr þeim og túlka þær
 • sýna frumkvæði og skapandi hugsun við lausnamiðað nám
 • efla eigin sjálfsmynd og nýta styrkleika sína
 • leita fullnægjandi raka fyrir skoðunum sínum og annarra
 • gera sér grein fyrir samfélagslegri ábyrgð sinni
 • taka þátt í lýðræðislegri samræðu og samstarfi
 • nálgast viðfangsefni sín og umhverfi á víðsýnan, umburðarlyndan og ábyrgan hátt
 • fjalla um og taka þátt í upplýstri umræðu um ýmis mál er tengjast samspili vísinda, tækni og samfélags
 • nýta sér góða almenna þekkingu á sviði viðskipta- og hagfræðigreina
 • beita aðferðum þeirra greina sem hann sérhæfir sig í og velja viðeigandi rannsóknaraðferð hverju sinni
 • takast á við frekara nám, einkum í viðskiptagreinum, hagfræði og lögfræði
Síðast uppfært 18. október 2022