Raungreinabraut - nemendur fæddir 2004 og fyrr

Á raungreinabraut er áhersla lögð á að byggja upp sterkan þekkingargrunn á sviði náttúru- og raunvísinda og stærðfræði. Nemendur öðlast innsýn í fræðilegar starfsaðferðir sviðsins með þjálfun í náttúru- og menningarlæsi í þverfaglegum áföngum. Með frjálsu vali geta nemendur aðlagað námið að þörfum sínum og áhugasviðum. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og þar með býr nemandinn yfir þekkingu, leikni og hæfni til að takast á við nám á háskólastigi. Brautin er góður undirbúningur fyrir frekara nám í heilbrigðisvísindum, náttúru- og raunvísindum, umhverfisvísindum, stærðfræði og tæknigreinum.

Inntökuskilyrði

sjá hér

Námstími

Námstími til stúdentsprófs er þrjú ár og þarf nemandi að ljúka 33-34 einingum á önn til að ljúka á þeim tíma. Athugið að frá og með vorönn 2022 verða áfangar á fyrsta þrepi í kjarnagreinum (dönsku, ensku, íslensku og stærðfræði) ekki metnir til eininga.

Skipulag

Nám á raungreinabraut er alls 200 einingar sem skiptast í 100 einingar í kjarna, 50 einingar þar sem nemandi sérhæfir sig í náttúru- og raungreinum, 20 einingar að auki í stærðfræði og 30 einingar í opnu vali á 1. – 4. þrepi þar sem nemendur eru hvattir til að dýpka enn frekar þekkingu sína. Það er mikilvægt að nemendur skipuleggi nám sitt með aðgangsviðmið háskóla í huga eftir því sem við á.

100 einingar - Kjarni  

Heiti fags, (einingar) skammstöfun fags og skammstöfun áfanga með tengli í áfangalýsingu

 70 einingar - Brautarkjarni 

 • Stærðfræði  (20)  STÆR  3CA05 (Ályktunartölfræði og líkindareikningur), 3CB053CC053CD05/3CE05
 • Eðlisfræði  (10)  EÐLI   2BA052BB05
 • Efnafræði  (10) EFNA   2BA052BB05
 • Jarðfræði  (10)  JARР 2BA053CA05
 • Líffræði  (10)  LÍFF   2BA052BB05
 • Næringarfræði  (5)  NÆRI   2BA05
 • Tölvufræði (5)  TÖLV  1AA05 (heitir í dag FORR2BA05)

30 einingar - Opið val 

Opið val á 1.-4. þrepi. Mikilvægt er að halda áfram að dýpka þekkingu sína og velja hér fleiri áfanga af sérsviði brautarinnar eins og til dæmis:

Hafa þarf í huga við allt val að einingar á fyrsta þrepi geta verið 66 að hámarki, annars þreps einingar geta verið 100 að hámarki og það þurfa að vera að lágmarki 34 einingar á þriðja þrepi.

Lokamarkmið raungreinabrautar:

Að loknu námi á raungreinabraut skal nemandi hafa hæfni til að

 • afla sér upplýsinga, meta þær, vinna úr þeim og túlka þær
 • sýna frumkvæði og skapandi hugsun við lausnamiðað nám
 • efla eigin sjálfsmynd og nýta styrkleika sína
 • leita fullnægjandi raka fyrir skoðunum sínum og annarra
 • gera sér grein fyrir samfélagslegri ábyrgð sinni
 • taka þátt í lýðræðislegri samræðu og samstarfi
 • nálgast viðfangsefni sín og umhverfi á víðsýnan, umburðarlyndan og ábyrgan hátt
 • fjalla um og taka þátt í upplýstri umræðu um ýmis mál er tengjast samspili vísinda, tækni og samfélags
 • nýta sér góða almenna þekkingu á sviði náttúru- og raunvísinda og stærðfræði
 • beita aðferðum þeirra greina sem hann sérhæfir sig í og velja viðeigandi rannsóknaraðferð hverju sinni
 • takast á við frekara nám, einkum í heilbrigðisvísindum, náttúru- og raunvísindum, umhverfisvísindum, stærðfræði og tæknigreinum
Síðast uppfært 03. október 2022