Starfsbraut fyrir nemendur á einhverfu rófi

Starfsbraut fyrir nemendur á einhverfu rófi var stofnuð við Menntaskólann í Kópavogi haustið 1999.

Námsumhverfi nemenda er skipulagt út frá TEACCH hugmyndafræðinni en það stendur fyrir Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children, sem hefur verið þýtt á íslensku sem: Meðferð og menntun fyrir einstaklinga og aðra með einhverfu og skyldar þroskaraskanir.

Námið á brautinni er 4 ár og er einstaklingsmiðað. Námsmat er fjölbreytt og aðferðir taka mið af fjölbreyttum kennsluháttum, námsmarkmiðum og hæfni nemenda.

Markmið náms og kennslu á starfsbraut eru

 • að stuðla að alhliða þroska nemandans
 • að veita nemendum einstaklingsmiðuð námstækifæri
 • að auka sjálfstraust, sjálfstæði og samskiptahæfni
 • að veita nemendum reynslu, þekkingu og færni sem nýtist þeim í daglegu lífi.

Helstu námsgreinar sem kenndar eru á brautinni eru:

 • íslenska
 • stærðfræði
 • enska
 • tölvur
 • lífsleikni
 • verklegir áfangar – matreiðsla, framreiðsla, bakstur
 • íþróttir
 • lýðheilsa – yoga, hugleiðsla, næringafræði

Á síðasta námsári býðst nemendum að fara í starfsþjálfun eða í vinnustaðaheimsóknir.

Starfsbrautin starfar eftir skóladagatali Menntaskólans í Kópavogi. 

Síðast uppfært 28. nóvember 2022