Bakaraiðn

Bakari bakar brauð og kökur, gerir eftirrétti og sælgæti og framleiðir skyndirétti. Hann starfar í bakaríum, kökugerðarhúsum, á hótelum og veitingahúsum, í kexverksmiðjum og sælgætisgerðum. Hann ber ábyrgð á útkomu vinnu sinnar gagnvart viðskiptavinum. Bakari vinnur í samræmi við gæðaferla um innra eftirlitskerfi vinnustaða og vinnureglur um afgreiðslu á vörum og þjónustu og almennar siðareglur. Bakaraiðn er löggilt iðngrein.

Inntökuskilyrði

Nemendur skulu hafa lokið grunnskólaprófi eða ígildi þess. Til að hefja nám á brautinni þurfa nemendur að vera á námssamingi í iðngrein baksturs og hafa gott vald á íslensku bæði töluðu- og rituðu máli.Til að hefja nám á brautinni þurfa nemendur að vera á námssamningi í iðngrein bakstur. Til að hefja nám á 2. hæfniþrepi í kjarnagreinum, þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða lokið fyrsta þreps áfanga í þeim greinum.

Skipulag

Bakaranám er verklegt og bóklegt samningsbundið starfsnám á 3. hæfniþrepi sem lýkur með sveinsprófi. Námið er skipulagt sem fjögurra ára 290 eininga nám. Þar af eru 200 einingar á viðurkenndum vinnustað 126 vikur og 90 einingar í skóla í þrjár annir. Námið fer fram í viðurkenndu bakaríi þar sem starfandi er meistari í bakstri með leyfi til að taka nema á námssamning. 

Áfangar á brautinni

Heiti fags, (einingar) skammstöfun fags og skammstöfun áfanga með tengli í áfangalýsingu 

 • Bakariðn hráefnisfræði (11)  BAHF 1HB064HB05 
 • Brauðbakstur, kökubakstur (40) BAKA2BK203BK20 
 • Enska  (5)  ENSK  2BA05
 • Fagfræði bakara (7)  FFBA  2FB033FB04 
 • Innra eftirlit og matvælaöryggi  (2)  IEMÖ   1GÆ02 
 • Íslenska  (5)  ÍSLE  2BA05
 • Íþróttir  (3)  ÍÞRÓ  1AA011AA011AA01
 • Nám og tölvur  (3)  NÁTÖ  1UT03 
 • Næringarfræði, grunnur,  (5)  NÆRG  2FV05 
 • Stærðfræði  (5)  STÆR  2SM05 
 • Öryggismál og skyndihjálp  (2)  ÖRSK1ÖR02 
 • Örverufræði  (2)  ÖRVR  2HR02 

 

Uppbygging námsins eftir önnum

Upplýsingar um hvernig námið er uppbyggt

Lokamarkmið  

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að

 • Vinna sjálfstætt að almennum og sérhæfðum verkefnum tengdum bakstri s.s. brauða- og smábrauðabakstur, köku- og tertubakstur, sætabrauðsbakstur, eftirréttagerð, sælgætisgerð, framleiðslu skyndirétta og kexbakstur
 • Taka á móti unnu og óunnu hráefni og flokkar. Gera samanburð á nótu og þeirri vöru sem afgreidd er og gengur frá hráefnum til geymslu
 • Vinna samkvæmt gæðastöðlum um innra eftirlit HACCP í bakaríum hvað varðar viðmiðunarmörk um hitastig, hreinlæti og vinnureglur um rekjanleika vöru, þjónustu og afgreiðslu á vörum
 • Vinna samkvæmt gildandi lögum og reglugerðum er lúta að umhverfismálum, öryggi og aðbúnaði á vinnustöðum
 • Skipuleggja verkferla með tilliti til viðfangsefna, forgangsraða verkefnum og undirbúa vinnusvæði
 • Vinna við vélar, tæki, áhöld og handverkfæri sem í notkun eru hverju sinni, annast umhirðu þeirra og hreinsun
 • Eiga samskipti við birgja og annað samstarfsfólk eftir kröfum vinnustaðar
 • Vinna í samræmi við uppskriftir og útfæra vinnsluaðferð sem á við hverju sinni ásamt hitastigi, baksturstíma o. fl.
 • Leiðbeina viðskiptavinum um val á vörum í samræmi við óskir og tilefni
 • Reikna út hollustu- og næringargildi helstu framleiðsluvara
 • Reikna út verð á vöru og þjónustu, meta arðsemi, fullnýta hráefni og meta bakstursrýrnun á brauðvörum
 • Vinna innihaldslýsingar á bakstursvörum
 • Stilla upp vöru í búð og kynna fyrir neytendum og viðskiptavinum
 • Tjá sig um fagleg málefni með ábyrgum hætti
 • Vinna að áætlanagerð og verkefnastjórnun í bakaríum
 • Starfa í samræmi við siðareglur greinarinnar
 • Hefur færni í ensku, íslensku og stærðfræði sem svarar til krafna af öðru náms þrepi

 

Síðast uppfært 02. mars 2022