Afreksíþróttasvið - viðskipta- og hagfræðabraut

Prentvæn útgáfa

Á viðskipta- og hagfræðabraut er áhersla lögð á að byggja upp sterkan þekkingargrunn á sviði viðskipta- og hagfræðigreina þar sem nemendur öðlast innsýn í fræðilegar starfsaðferðir.

Með bundnu vali geta nemendur aðlagað námið að þörfum sínum og áhugasviðum. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og þar með býr nemandinn yfir þekkingu, leikni og hæfni til að takast á við nám á háskólastigi. Brautin er góður undirbúningur fyrir frekara nám s.s. í viðskiptagreinum, hagfræði og lögfræði. Þá veitir námið góða innsýn í íslenskt viðskiptaumhverfi. Með afreksíþróttasviði er nemanda sem stundar keppnisíþróttir gert kleift að stunda þær samhlíða námi.

Inntökuskilyrði

sjá hér

Námstími

Námstími til stúdentsprófs er þrjú ár og þarf nemandi að ljúka 33-34 einingum á önn til að ljúka á þeim tíma.

Brautin skiptist í kjarna 183 einingar (þar af 30 einingar í afreksíþróttir),  og 20 einingar bundið val, samtals 203 einingar

183 einingar - kjarni

20 einingar - bundið

Nemandi velur 5 einingar eða einn áfanga*

 • Enska  ENSK  3CB05
 • Stærðfræði STÆR 3CA05 (Ályktunartölfræði og líkindareikningur), 3CD05, 3CE05

Nemandi velur 15 einingar eða þrjá áfanga*

 • Bókfærsla  BÓKF  3CA05
 • Fjármál  FJÁF  3CA05
 • Frumkvöðlafræði  FRUM  3CA05
 • Markaðsfræði  MARK  3CA05
 • Rekstrarfræði  REKS  3CA05
 • Tölvubókhald  TÖBÓ 2BAO5 
 • Þjóðhagfræði ÞJÓР 3CA05

*Nemendur velja áfanga í bundið val, miðað við aðgangsviðmið háskóla

Hafa þarf í huga við allt val að einingar á fyrsta þrepi geta verið 66 að hámarki, annars þreps einingar geta verið 100 að hámarki og það þurfa að vera að lágmarki 34 einingar á þriðja þrepi.

Lágmarkseiningafjöldi til stúdentsprófs er 203 einingar, en nemandi má útskrifast með fleiri einingar.

Danska, enska, íslenska, stærðfræði á fyrsta þrepi teljast ekki með til stúdentsprófs þ.e. í 203 eininga pakkanum.

Lokamarkmið viðskipta- og hagfræðabrautar

Að loknu námi á viðskipta- og hagfræðabraut skal nemandi hafa hæfni til að 

 • afla sér upplýsinga, meta þær, vinna úr þeim og túlka þær
 • sýna frumkvæði og skapandi hugsun við lausnamiðað nám
 • efla eigin sjálfsmynd og nýta styrkleika sína
 • leita fullnægjandi raka fyrir skoðunum sínum og annarra
 • gera sér grein fyrir samfélagslegri ábyrgð sinni
 • taka þátt í lýðræðislegri samræðu og samstarfi
 • nálgast viðfangsefni sín og umhverfi á víðsýnan, umburðarlyndan og ábyrgan hátt
 • fjalla um og taka þátt í upplýstri umræðu um ýmis mál er tengjast samspili vísinda, tækni og samfélags
 • nýta sér góða almenna þekkingu á sviði viðskipta- og hagfræðigreina
 • beita aðferðum þeirra greina sem hann sérhæfir sig í og velja viðeigandi rannsóknaraðferð hverju sinni
 • takast á við frekara nám, einkum í viðskiptagreinum, hagfræði og lögfræði
Síðast uppfært 08. mars 2024